ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน /รายคาบ) ประกาศ ณ 27มีนาคม2566

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) 

จำนวน  2ตำแหน่ง 3อัตรา 

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2ตำแหน่ง 3อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาณสุข     จำนวน  1อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  2อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

No Glft Policy.