ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

จำนวน 6ตำแหน่ง 6อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน /รายคาบ) ประกาศ ณ 16 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) 

จำนวน  6ตำแหน่ง 6อัตรา 

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน /รายคาบ) ประกาศ ณ 19 กรกรฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) 

จำนวน  5ตำแหน่ง 7อัตรา 

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf