ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) (21 ก.พ. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประกาศ ณ.วันที่28 มกราคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ)

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf