PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จำนวน 6ตัวแหน่ง 6อัตรา

สอบข้อเขียน   เวลา09.00-12.00น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา13.00-16.00น.

ณ.ห้องแก่นฝาง ชั้น2 โรงพยาบาลบ้านฝาง (หลังเก่า)

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564
1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
3.ตำแหน่งหนักงานบริการ

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564
4.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
5.ตำแหน่งงานกู้ชีพ
6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Isan Cohort

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลบ้านฝางประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6ตำแหน่ง 6อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นักวิชาการพัสดุ  1 ตำแหน่ง
2. พยาบาลวิชาชีพ   1 ตำแหน่ง
3. นักวิชาการสาธารณสุข    1 ตำแหน่ง
4. พนักงานกู้ชีพ  1 ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    1 ตำแหน่ง
6. พนักงานบริการ( แม่บ้าน)   1 ตำแหน่ง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 1-21 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ

 

Isan Cohort

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน 4 ตำแหน่ง  5อัตรา

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

2.รายงานตัว และปฎิบัติ

รายงานตัว และปฎิบัติงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564  โรงพยาบาลบ้านฝาง กลุ่มงานบริหาร (ชั้น2)  เวลา 08.00 -12.00น. (หากไม่มารายงานตัว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธ์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

โรงพยาบาลบ้านฝางประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตราโดยมีรายละเอียด ดังนี้

Isan Cohort